Ευχαριστίες

Το ερευνητικό έργο CyCoMed αποτελεί προϊόν συνεργασίας επιστημονικών ομάδων, διοικητικών και τεχνικών συνεργατών, ερευνητικών και χρηματοδοτικών φορέων. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους αυτούς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στους παρακάτω φορείς και συνεργάτες:

  • Η υλοποίηση του προγράμματος θα ήταν αδύνατη χωρίς τη χρηματοδότησή του από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητων/τριών, και κωδικό χρηματοδότησης έργου 481.
  • Θερμές ευχαριστίες αποδίδονται στην αγαπητή συνάδελφο και μέλος της ερευνητικής ομάδας του έργου, κύρια ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, δρα Ευαγγελινή Μάρκου. Η δρ. Μάρκου παρακολούθησε με ζωηρό ενδιαφέρον και συνέδραμε με πηγαίο ενθουσιασμό σε όλες τις φάσεις του ερευνητικού έργου CyCoMed, τόσο κατά τα πιο πρώιμα στάδιά του όσο και κατά την εκτέλεσή του, με έμφαση στις νομισματικές πτυχές του. Την ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς!
  • Σημαντικότατη υπήρξε η συμμετοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή, δρος Χαράλαμπου Παρασκευά ο οποίος ανέλαβε εξολοκλήρου τον δύσκολο σχεδιασμό και την υλοποίηση της βάσης δεδομένων του έργου. Ο δρ Παρασκευά εργάστηκε με προσήλωση, σχολαστικότητα και ακρίβεια ενώ ανέλαβε και τη σχετική ενημέρωση των υπόλοιπων μελών της ομάδας, όσες φορές αυτό του ζητήθηκε.
  • Ο δρ Άγγελος Παπαδόπουλος ανέλαβε και έφερε εις πέρας με επιτυχία το απαιτητικό έργο της συγκέντρωσης και μελέτης των δεδομένων της Ύστερης Χαλκοκρατίας, ενώ συμμετείχε ενεργά και σε δράσεις προώθησης του έργου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Του οφείλονται θερμές ευχαριστίες για την επιμέλεια και την εργατικότητά του.
  • Η επιστημονική συνεργάτης του έργου, κ. Βανέσσα Παππά, ανέλαβε την τροφοδοσία της βάσης δεδομένων του έργου αλλά και συνέβαλε αποφασιστικά και με εργατικότητα σε όλες σχεδόν τις ενότητες εργασίας του έργου CyCoMed. Η εργατικότητά της εκτιμάται ιδιαιτέρως.
  • H δρ. Philippa Mary Steele, κύρια ερευνήτρια στη Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και επιστημονική συνεργάτις του CyCoMed, ανέλαβε την εποπτεία του επιγραφικού σκέλους του έργου με έμφαση στην παρουσία κυπριακών επιγραφών εκτός Κύπρου, καθώς και των ερευνητικών επισκέψεων του δρος Γιώργου Μπουρογιάννη, επιστημονικού υπεύθυνου, στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.
  • Ιδιαίτερα ευχαριστούμε επίσης τον δρα Βύρωνα Αντωνιάδη για τον χάρτη της Μεσογείου ο οποίος κοσμεί την περιγραφή του έργου.
  • Θερμές ευχαριστίες οφείλονται, τέλος, στη δρα Κατερίνα Μπουκάλα, για την εργασία της κατά την προετοιμασία του συνολικού τόμου Beyond Cyprus και την υποδειγματική σελιδοποίησή του.
  • Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις δράσεις διάχυσης του έργου (μορφωτικές διαλέξεις, συνέδρια, υποβολή κειμένων για τον ιστότοπο), καθώς και στο αρμόδιο διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών που πλαισίωσε, υποστήριξε και κατέστησε δυνατή την υλοποίηση του έργου στον φορέα υποδοχής.