Η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της Κλασικής περιόδου (1650–310 π.Χ. περίπου).

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ/Σχολή Κλασικών Σπουδών (University of Cambridge/Faculty of Classics)

LOGO IIE FINAL.indd
 

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του ερευνητικού έργου «η κυπριακή σύνδεση με τη Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου» και ακρωνύμιο CyCoMed. Το έργο μελετά την αρχαία Κύπρο και τη διασύνδεσή της με τη Μεσόγειο, μέσα από τα αρχαιολογικά, επιγραφικά και νομισματικά δεδομένα.

Ο ιστότοπος απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την αρχαία Κύπρο, ένα από συναρπαστικότερα για τον πολιτισμικό τους πλούτο και τη ζωτικότητά τους νησιά της Μεσογείου. Περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου CyCoMed, παρουσίαση της ομάδας έργου, σύντομα επιστημονικά κείμενα συναφή με τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχολούν, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις διάχυσης που έχουν οργανωθεί κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου όπως μορφωτικές διαλέξεις και συνέδρια, συνδέσμους ενδιαφέροντος και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο CyCoMed, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, δρα Γιώργο Μπουρογιάννη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]