Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο CyCoMed, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, δρα Γιώργο Μπουρογιάννη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gbourogiannis@eie.gr.

Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.