Β. Μουσεία με σημαντικές συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων

Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Συλλογή Θάνου Ν. Ζιντίλη), Αθήνα

Medelhavsmuseet (Μουσείο Μεσογειακών Αρχαιοτήτων), Στοκχόλμη

Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο

Μουσείο Ashmolean, Οξφόρδη

Μουσείο Fitzwilliam, Κέιμπριτζ

Neues Museum, Βερολίνο

Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης

Για το συγκεκριμένο θέμα βλ. επίσης: Καραγιώργης, Βάσος, «Συλλογές κυπριακών αρχαιοτήτων σε μουσεία του εξωτερικού», στον ιστότοπο: Κύπριος Χαρακτήρ - Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου: www.kyprioscharacter.eie.gr/el/t/AE


Γ. Άλλοι σύνδεσμοι

(ερευνητικά προγράμματα, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, συναφή άρθρα κλπ)

Κύπριος Χαρακτήρ. Ιστορία, Αρχαιολογία και Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου

Ερευνητικό πρόγραμμα CREWS: Contexts of and Relations between Early Writing Systems, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ (με εκτενείς αναφορές στα συστήματα γραφής της αρχαίας Κύπρου)

Ερευνητικό πρόγραμμα “Being an Islander: Art and Identity of the Large Mediterranean Islands” 

STYPPAX. An academic Resource for the study of Cypriot Sculpture

Ερευνητικό πρόγραμμα Bringing Life to Old MUSEum Collections: The interdisciplinary study of pottery from the Cypriot Iron Age polities of Salamis, Soloi, Lapithos and Chytroi (MuseCo)

Περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας: Κύπρος (άρθρα σχετικά με την κυπριακή αρχαιολογία με έμφαση στις νεότερες ανακαλύψεις)

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου “Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the End of the Classical Period”, που διοργάνωσε ο Δρ Γιώργος Μπουρογιάννης υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI)