Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο CyCoMed, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, δρα Γιώργο Μπουρογιάννη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

 
[contact-form-7 id="7" title="Contact form 1_gr"]